ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΑΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΑ

Εκδόσεις: " ΤΑΩΣ "
Α΄ έκδοση Νοέμβριος 2017
Β΄ έκδοση Ιανουάριος 2018

Την έκδοση προλογίζει 
η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος 
Επιμέλεια εκδόσεως: Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Μπαρούσης
Ηγούμενος της Ι. Μονής Χρυσοποδαριτίσσης Πατρών,
και η περί αυτόν λογία Αδελφότης.
Επιστασία εκδόσεως:  Αρχιμανδρίτης Ευδόκιμος Καρακουλάκης

Σχήμα: 12,5 Χ 20  
Σελίδες:  340 με έγχρωμες φωτογραφίες.
Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

Τοῖς ἐντευξομένοις εἰς τὴν ἀνὰ χεῖρας ἔκδοσιν, ἀδελφοῖς καὶ τέκνοις τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοῖς, χάριν καὶ εἰρήνην παρὰ Θεοῦ!

Νῦν, ὅτε ἔχει συμπληρωθῆ 15ετία καὶ πλέ­ον ἀφ’ ὅτου ἤρχισαν νὰ τελῶνται αἱ Πατριαρχι­καὶ ἡμῶν λειτουργίαι εἰς τὴν ἁγιοτρόφον Καππα­δοκίαν, ἐσκέφθημεν ὅτι καλὸν καὶ ὠφέλιμον θὰ ἦτο νὰ ἐκδοθοῦν καὶ νὰ κυκλοφορηθοῦν αἱ ὁμιλί­αι ἡμῶν εἰς αὐτὰς καὶ εἰς τοὺς ἑσπερινοὺς εἰς δι­αφόρους ναοὺς τῆς περιοχῆς, εἰς εὐρυτέραν δι­άδοσιν τῶν σκέψεων καὶ τῶν βιωμάτων μας ἀπὸ τὰ ἀλησμόνητα ἐκεῖ προσκυνήματά μας, ἔτι δὲ καὶ εἰς διαρκῆ κοινωνίαν μετὰ τῶν ἑκάστοτε συμ­προσκυνητῶν καὶ συνεκδήμων ἡμῶν κατὰ τὴν δι­αρρεύσασαν δεκαπενταετίαν.
Τὸ ποῖα βιώματα καὶ ποίας συγκινήσεις προκαλεῖ μία ἐκ τοῦ ἐγγὺς ἐπικοινωνία μὲ τὰ ἡ­γιασμένα ἐκεῖνα μέρη, μόνον ὅσοι εἶχον τὴν εὐ­λογίαν αὐτὴν ἠμποροῦν νὰ τὰς αἰσθανθοῦν. Δο­ξάζομεν τὸν Θεόν, διότι αὐταὶ αἱ προσκυνηματι­καὶ ἐπισκέψεις καὶ προσευχαὶ ἐσημάδευσαν τὴν ταπεινὴν Πατριαρχίαν μας.

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΙΚΡΗ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΟΜΙΛΙΩΝ
ΜΙΚΡΗ  ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ 

Εισαγωγικά - Νεοελληνική  Απόδοση
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

Εκδόσεις «Ταώς»
«Στην ελπίδα και ευχή κάποιες λυτρωτικές σταγόνες των μεστών, συναρπαστικών, ενίοτε και ριζοσπαστικών αυτών ομιλιών του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας να προσφέρουν γαλήνη, ελπίδα, και προοπτική ζωής Χριστού σε ψυχές που θα συμβεί να ιχνηλατήσουν στις σελίδες του»

Σχήμα: 6.5 Χ 24  
Σελίδες:  312
ISBN:  978-618-80251-3-4
Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr


Π ρ ό λ ο γ ο ς

      Μετά τις δυο εργασίες αναφοράς στη θανατερή δοκιμασία του από τους κορυφαίους Πατέρες και Οικουμενικούς Διδασκάλους της Εκκλησίας Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου, από ανόσιες εκκλησιαστικές επιβουλές, συντονισμένες με άνομες πολιτειακές στοχεύσεις-στα βιβλία, «Μεγαλυνάρια στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο», αυτοκρατορικά και άλλα, 2007, και, «Γράμματα από την Εξορία», 2009-ο Θεός ευλογεί να προχωρήσουμε στην ανά χείρας τρίτη, με τον τίτλο, Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου, «Ομιλιών Μικρή Φιλοκαλία».

Παξινοί Μύθοι & Θρύλοι


Παξινοί Μύθοι & Θρύλοι

Ευτυχίας Γερ. Μάστορα
(Παπαγεράσιμου)

© Ευτυχία Γερ. Μάστορα (Παπαγεράσιμου)
 Διεύθυνση: Αθηνών 81 - Τ.Κ. 26441, Πάτρα 
 Τηλ.: 2610 436 818, Κιν.: 6974563 159

Ἐκδόσεις «ΤΑΩΣ»,

Η/Τ : anastasios2009@yahoo.gr  -  

Πρόλογος

Την Ευτυχία Μάστορα την γνωρίζουμε ως καταξιωμένη και εμπνευσμένη παιδαγωγό με ουσιαστική θητεία στην εκπαίδευση των παιδιών με προβλήματα ακοής, ως συγγραφέα με εύστοχη πένα  και ζυγισμένο λόγο και  ως ποιἠτρια με πηγαία έμπνευση και ιδιαίτερο ταλέντο.

ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΪΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑΝ - Αρχιμ. ΙΩΒ CETCEHA (νυν Αρχιεπισκόπου Τελμησσού)


Αρχιμ. ΙΩΒ CETCHA
(νυν Αρχιεπισκόπου Τελμησσού)

ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΪΤΙΚΟΥ
ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑΝ

Μετάφρασις εκ του γαλλικού υπό του
αρχιμανδρίτου της ι. Μονής Χρυσοποδαριτίσσης
Νικοδήμου

Παραγγελίες: 
Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης – Νεζερών
250 08 Χαλανδρίτσα

Εξεδόθη εν Πάτραις υπό των εκδόσεων «Ταώς»

Η ΜΟΝΗ ΣΤΟΥΔΙΟΥ Άγιοι και Λόγιοι Στουδίτες Μοναχοί


Παναγιώτη Μαρτίνη

Η ΜΟΝΗ 
ΣΤΟΥΔΙΟΥ
Άγιοι και Λόγιοι 
Στουδίτες Μοναχοί

Χαιρετισμός-ευλογία: 
της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Πρόλογος: Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Μπαρούση
Ηγουμένου Ιεράς Μονής Χρυσοποδαριτίσσης

Επιμέλεια:  Γεωργίου Μαρκάκη 
και Πατέρων Ι.Μ. Χρυσοποδαριτίσσης

Συγγραφέας: Παναγιώτης Μαρτίνης
Διδάκτωρ Θεολογίας – τ. Σχολικός Σύμβουλος
Άρχων Ιερομνήμων της Αγίας και Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Σχήμα: 15 Χ 22 

Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ:

Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ


Γεωργίου Κ. Γάκη
Θεολόγου – Φιλολόγου

Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ

Ο ξεχασμένος άνθρωπος της προσφοράς
στην πατραϊκή κοινωνία

"Η παρουσία του π. Ιακώβου, ως αγγέλου φωτεινού ενώπιον του Φρικτού Θυσιαστηρίου, ενέπνευσε τους ανθρώπους, οι οποίοι τον ενεπιστεύθησαν και τον βοήθησαν. Ώστε να επιτελέση ένα πρωτότυπο και αξιοθαύμαστο έργο. Τα ιδρύματα, τα οποία συνέστησε, μαρτυρούν τον θερμουργό ζήλο και την κατάθεση όλων των δυνάμεών του, κυριολεκτικώς της ψυχής του, υπέρ του πάσχοντος συνανθρώπου μας."
Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

"Θά ἤμουν εὐτυχής ἄν ἀπό τήν ἐν Χριστῷ συνάντηση μέ τόν π. Ἰάκωβο στό μικρό αὐτό πόνημα, ἀναφωνήσουμε ἕνα «Δόξα Σοι ὁ Θεός», κυρίως ὅμως ἄν ὅλοι ἐμεῖς πού θά μελετήσουμε τή ζωή τοῦ π. Ἰακώβου, προβληματισθοῦμε, ἀναλογισθοῦμε τί μποροῦμε νά κάνουμε αν σπάσουμε τό κάστρο τῆς ἀτομοκρατίας μας, αν ἀφήσουμε πίσω μας τή νοοτροπία «δέν γίνεται τίποτε» καί πεισθοῦμε ὅτι καί σήμερα καί πάντοτε ὁ αληθινός μας Οὐράνιος Πατέρας θαυματουργεῖ. Αὐτό ἀπέδειξεν ὁ π. Ἰάκωβος: Ὅτι ὅ,τι δέν μπόρεσαν δυνατοί καί ἐπίσημοι φορεῖς, τό πραγμάτωσε ἡ γεμάτη ἀπό ἀγάπη καρδιά του. Μακάρι καί μεῖς «ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν καί τήν ἀναστροφήν τοῦ ἀνδρός, νά μιμηθοῦμε τήν πίστιν του διά τῆς ἐμπράκτου ἀγάπης ἐνεργουμένην», ὅπως γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος."  
Γεώργιος Κ. Γάκης 

Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΟΙ ΚΤΙΤΟΡΕΣ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΣΟΥΜΕΛΑ


Παναγιώτη Μαρτίνη

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 
ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ 

 ΟΙ ΚΤΙΤΟΡΕΣ ΤΗΣ 
Ι. ΜΟΝΗΣ ΣΟΥΜΕΛΑ

Συγγραφέας:  Παναγιώτης Μαρτίνης
Διδάκτωρ Θεολογίας, τέως Σχολικός Σύμβουλος 
Άρχων Ιερομνήμων της Αγίας και Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Την έκδοση του βιβλίου ευλογεί 
η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος
Την καλλιτεχνική επιμέλεια του βιβλίου έκανε 
η Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης – Νεζερών, Πατρών.
Το πρωτότυπο κείμενο γλωσσικώς το επεξεργάσθηκε ο Φιλόλογος κ. Ηλίας Σκόνδρας

Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη:
Στο Α’ Μέρος: Το πρωτότυπο Αγιολογικό κείμενο (Εισαγωγικά, Βίος και πολιτεία των εν αγίοις πατρων ημών Βαρνάβα και Σωφρονίου, Γλωσσάρι)
Στο Β’ Μέρος: Η απόδοση του Αγιολογικού κειμένου ( Εισαγωγικά, Απόδοση – Σχόλια)

Και οι 368 σελίδες του είναι έγχρωμες με πολλές φωτογραφίες.

Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ:

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ. ΜΑΡΤΙΝΗ, Δρ. Θ.
Άρχοντος Ιερομνήμονος του Οικουμενικού Πατριαρχείου

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
(Προσέγγιση στην τοπική Αγιολογία)

Επιμέλεια: π. Νικοδήμου Μπαρούση
Αρχιμανδρίτου Ι. Μονής Χρυσοποδαριτίσσης Πατρών


Η παρούσα µελέτη, δίχως να αφίσταται της ευσεβείας, προσλαµβάνει κυρίως χαρακτήρα απολογητικόν της αυθεντικότητος των Αγίων εκείνων, οι οποίοι σχετίζονται µετά της σηµερινής δικαιοδοσίας της Μητροπόλεως των Πατρών. Είναι µία µελέτη απαραίτητος προς επίρρωσιν της βεβαιότητος και διασφάλισιν της διδασκαλίας της αµωµήτου πίστεώς µας, µέρος της οποίας ασφαλώς είναι καη η τιµή των Αγίων. Είναι µία σοβαρά έρευνα, η οποία σπεύδει να υπενθυµίση Αγίους της Εκκλησιαστικής Επαρχίας των Πατρών εν πολλοίς λησµονηµένοuς, ενώ παραλλήλως έρχεται να προβληµατίση τους “δοκούντας στύλους είναι” της Εκκλησίας περί της θέσεως, όπου καλούνται να λάβουν, εφ’ όσον ο συγγραφεύς, εκτός των γνωστών Αγίων, παρουσιάζει και άλλους έχοντας µεν, κάτ' αυτόν, τα τεκµήρια της αγιότητος, στερουµένους δε έως της σήµερον της κανονικής τιμής των Αγίων.
Αρχιμανδρίτης ΝικόδημοςΙ. Μ. Χρυσοποδαριτίσσης - Νεζερών
.
Συγγραφέας: Παναγιώτης Μαρτίνης
Διδάκτωρ Θεολογίας – τ. Σχολικός Σύμβουλος
Άρχων Ιερομνήμων της Αγίας και Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Σχήμα: 15 Χ 22 σελίδες: 296
Τιμή 12 ευρώ

Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ:

η ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΗ του ΘΕΟΥ και η ΕΥΘΥΝΗ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ


Η ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Στο βιβλίο αυτό περιέχεται ένα μικρό μέρος των ομιλιών του αειμνήστου π. Χριστοδούλου Φάσσου, που είχαν ειπωθεί σε διάφορες ευκαιρίες. Δεν αποτελεί ένα ακόμη Κυριακοδρόμιο, αν και πολλές από αυτές έχουν γίνει σε Κυριακές και γιορτές του εκκλησιαστικού κύκλου, αλλά είναι το αποτύπωμα της εσωτερικής κατάστασής του και της ποιμαντικής του διακονίας.

Συγγραφέας: + Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Φάσσος.
Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών
Επιμέλεια βιβλίου: Αναστάσιος Μερκούρης
Διορθώσεις και επιμέλεια κειμένων: Αυγουστίνος και Αιμιλία Χαρτά.
Εικονογράφηση: Νικόλαος Σταματέλος
Επιμέλεια εξωφύλλου: Γεώργιος Μαρκάκης

Σχήμα: 15 Χ 20 σελίδες: 256
Τιμή 8 ευρώ

Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

Διαβάστε ομιλία εκφωνηθήσα την Κυριακή Τυροφάγου Ματθ. ΣΤ', 14-21, εις τον Κατανυκτικό Εσπερινό, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ εις τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών την 8/3/1992 εις το:
http://anastasiosk.blogspot.com/2009/02/blog-post_4353.html
Διαβάστε ομιλία εκφωνηθήσα την Γ΄ Κυριακή των Νηστειών εις το: http://anastasiosk.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html
Διαβάστε ομιλία για την Δ' Κυριακή των Νηστειών εις το:http://anastasiosk.blogspot.com/2009/03/blog-post_28.html

Διαβάστε ομιλία εις την Κυριακή της Σαμαρείτιδος
http://anastasiosk.blogspot.com/2009/05/blog-post_16.html

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ - Βίος και Μαρτύριο


Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ
Βίος και Μαρτύριο

Ο Δρ. Παναγιώτης Μαρτίνης στο βιβλίο αυτό παρουσιάζει τον Βίο του Αγίου Αναστασίου του Πέρσου έτσι όπως τον διέσωσαν δύο πηγές:
α) Ο μοναχός Γεώργιος Πισίδης, σύγχρονος του Αγίου (7ος μ.Χ. αι.), στο έργο του “Βίος και Πολιτεία και Άθλησις του Αγίου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του μαρτυρήσαντος εν Περσίδι”
β) Ο Συμεών ο Μεταφραστής, άριστος αγιολόγος του 10 αι., στο έργο που επιγράφεται, “Μαρτύριον του Αγίου Μεγαλομάρτυρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Πέρσου”.
Ο άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης τιμάται υπό της Εκκλησίας ως όσιος, μάρτυρας, θαυματουργός και ως μυροβλήτης, αφού τα ιερά λείψανά του ευωδιάζουν.
Στος τέλος του βιβλίου υπάρχει “Ασματική Ακολουθία του Αγίου Αναστασίου”.

Συγγραφέας: Παναγιώτης Μαρτίνης
Διδάκτωρ Θεολογίας – τ. Σχολικός Σύμβουλος
Άρχων Ιερομνήμων της Αγίας και Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Σχήμα: 15 Χ 22 σελίδες: 176 Έκδοση 5η

Για παραγγελία:
Κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - Ο ΚΑΤΗΧΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΤΗΣ ΜΟΥ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ο ΚΑΤΗΧΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΤΗΣ ΜΟΥ

Στον πρόλογο του βιβλίου μεταξύ άλλων γράφει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ : “Ο αοίδημος Γεώργιος Οικονόμου, δεν ήτο κληρικός, αλλά ζούσε βίον Ιεραποστολικόν και Άγιον, ώστε η παρουσία του όλη να είναι πατερική υπό την έννοιαν ότι ηκολούθη τοις ίχνεσι των Αγίων Πατέρων, διδακτική υπό την έποψιν ότι παρ’ ότι δεν είχε φοιτήσει εις θεολογικάς Σχολάς, εγνώριζε τας Ιεράς Αληθείας καί εδίδασκεν απαύστως το θέλημα του Θεού…..”

Το βιβλίο Προλογίζει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.Το "πνευματικό προοίμνιο" έγραψε ο Πρωθιερεύς Γεώργιος Παπασταύρου
Το “Εγκώμιον αγάπης ένεκεν” ο π. Γεώργιος Μεταλληνός Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Και η “Φιλόφρον κρίσις” υπό του Ηρακλέους Εμμ. Καλλέργη, Ομοτίμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Πατρών.


Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου
Ιεροκήρυξ Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών

Σχήμα: 16 Χ 24 σελίδες: 258
Τιμή 10 ευρώ

Για παραγγελία:
Κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

Αδελφέ, "ΠΡΟΣΕΧΕ ΣΕΑΥΤΩ"


ΑΔΕΛΦΕ, “ΠΡΟΣΕΧΕ ΣΕΑΥΤΩ"

Τα 90 κεφάλαιά του βιβλίου αυτού, είναι κηρύγματα , τα οποία έγιναν, σε ύφος απλό, αφού απευθύνονταν σε ακροατήριο απλό και είναι η ικανοποίηση της απαίτησης πολλών από τους ακροατές, οι οποίοι ζητούσαν, επίμονα, πολλές φορές, ένα μικρό “οδηγό”, για την πνευματική τους πορεία στον ουρανό.

Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου
Ιεροκήρυξ Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών


Σχήμα: 14,5 Χ 20,5 σελίδες: 320
Τιμή 8 ευρώΓια παραγγελία:
Κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Το βιβλίο αυτό μπορεί να γίνει εποικοδομητικό ανάγνωσμα για όλους μας, νεωτέρους και μεγαλυτέρους, γιατί οι Σαράντα Μάρτυρες είναι παραδείγματα καρτερίας, ομολογίας, ομοψυχίας και αυταπαρνήσεως χάριν του Κυρίου, που τόσο βαθειά αγαπούσαν και για τον οποίο τόσο πρόθυμα υπέμειναν φρικτό μαρτύριο.

Συγγραφέας: Ηλίας Γ. Σκόνδρας, Φιλόλογος

Σχήμα βιβλίου: 12 Χ 19 σελίδες: 80
Τιμή 4 ευρώ


Για παραγγελία:
Γ.Ε.Χ.Α. Πατρών
Μιαούλη 57, 262 22 ΠΑΤΡΑ


ή κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 Πάτρα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr


Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Καθημερινά Αγιογραφικά Αναγνώσματα - Σκέψεις & Διδάγματα ΤΟΜΟΣ Β΄


Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Σκέψεις & Διδάγματα
ΤΟΜΟΣ Β΄
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Το βιβλίο αυτό περιέχει το Αγιογραφικό Ανάγνωσμα της κάθε ημέρας (κείμενο) με ορισμένες απλές, σκέψεις και διδάγματα που ακολουθούν.
Στο τέλος αυτού του τόμου, ακολουθεί ένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για τις κινητές εορτές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και του Πεντηκοσταρίου.

Συγγραφέας:
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Παπασταύρου, Θεολόγος
Εφημέριος Ιερού Ναού Παντανάσσης Πατρών

Σχήμα: 17 Χ 24 σελίδες: 432
Τιμή 13 ευρώ


Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - Καθημερικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα - Σκέψεις & Διδάγματα ΤΟΜΟΣ Α΄


Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Σκέψεις & Διδάγματα
ΤΟΜΟΣ Α΄
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ


Το βιβλίο αυτό περιέχει το Αγιογραφικό Ανάγνωσμα της κάθε ημέρας (κείμενο) με ορισμένες απλές, σκέψεις και διδάγματα που ακολουθούν.

Συγγραφέας:
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Παπασταύρου, Θεολόγος
Εφημέριος Ιερού Ναού Παντανάσσης Πατρών


Σχήμα: 17 Χ 24 σελίδες: 376
Τιμή 13 ευρώΓια παραγγελία:
Κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: ΤΕΡΜΑ Ή ΑΦΕΤΗΡΙΑ;


Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: ΤΕΡΜΑ Ή ΑΦΕΤΗΡΙΑ;

Το μελέτημα αυτό θα διαλύσει πολλές πλάνες και θα διασκεδάσει δεισιδαιμονίες και προλήψεις. Θα γίνει Άγγελος παρήγορος στους πενθούντες. Θα χύσει φως Ευαγγελικό στο πρόβλημα ενός κεφαλαιώδους ενδιαφέροντος: “που πηγαίνω”! Αλήθειες: θάνατος, ανάσταση, αθανασία, προβλήματα μεταθανάτια, σε τίνος την ψυχή δεν προβάλλουν σαν αγωνιώδες ερώτημα; Ποιος δεν διερωτάται: ο θάνατος είναι “τέρμα ή αφετηρία της ζωής

Συγγραφέας: + Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Λιαρομμάτης
Ιεροκήρυξ Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Άνω πόλεως Πατρών


Διόρθωση κειμένων: Σπυρίδων Δ. Παπαζαχαρίας
Επιμέλεια εξωφύλλου: Γεώργιος Δ. Μαρκάκης

Σχήμα: 12 Χ 19 σελίδες: 128 Έκδοση 3η
Τιμή 5 ευρώ


Για παραγγελία:
Κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

ΤΡΕΙΣ ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ - Οι οικογένειες των Τριών Ιεραρχών


ΤΡΕΙΣ ΑΓΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Οι οικογένειες
των Τριών Ιεραρχών


Συγγραφέας: + Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Φάσσος
Ιεροκήρυξ Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών

Σχήμα βιβλίου 12 Χ 19 σελίδες 82
Τιμή 4,50 ευρώ

Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52 , 262 21 Πάτρα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Η Ορθόδοξη εκκλησία είναι εκκλησία Αγίων και Μαρτύρων. Οι άγιοι με την ζωή τους και τα έργα τους μας παρακινούν στη βίωση της ευαγγελικής διδασκαλίας. Επάνω τους στρέφονται τα βλέμματά μας και στηρίζονται οι ελπίδες μας.
Ακολουθώντας τα ίχνη τους είμαστε σίγουροι για την επιλογή μας και την ασφαλή πορεία μας. Η οδός των χριστιανών είναι “η των αγίων οδός”


Συγγραφέας: Παναγιώτης Θεοδ. ΠαπαθεοδώρουΘεολόγος – πρ. Διευθυντής Β/μιας Εκπαίδευσης


Σχήμα βιβλίου: 14 Χ 20 σελίδες 112
Τιμή 4 ευρώ
Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52 , 262 21

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΤΟΥ


Δήμητρα Κόντου
Της υπομονής ευώδες θυμίαμα

Ποιος άνθρωπος πέρασε τη πορεία του επιγείου βίου του χωρίς να δοκιμασθή ενίοτε σκληρά και να τηρηθή αλώβητος από τα πλήγματα των θλίψεων και του πόνου και να αφήση στους μεταγενέστερους παράδειγμα υπομονής, καρτερίας και αρετής;
Μία εξ αυτών υπήρξε και η Δήμητρα Κόντου.
Το πέρασμά της θα μείνη αλησμόνητο και η αίγλη της ασκίαστη, για όσους την εγνώρισαν ή άκουσαν περί αυτής.
Ο κ. Γεώργιος Κατσούλας στο βιβλίο αυτό παρουσιάζει αποσπάσματα από τα χειρόγραφά της δια μέσου των οποίων η ιδία εκδιπλώνει τη ζωή της και τα βιώματα τα μυστικά της ψυχής της, που φαίνονται, ως δροσοσταλίδες σε έδαφος αυχμηρό και κατάξηρο.Συγγραφέας: Γεώργιος Κατσούλας, Θεολόγος
Σχήμα βιβλίου: 12 Χ 19 σελίδες 72
Τιμή 4 ευρώ
Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52 , 262 21 Πάτρα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

ΣΟΥ ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ


ΣΟΥ ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

Η σχέση ανδρός και γυναικός είναι κάτι το σπουδαίο και ιερό. Το μικρό αυτό βιβλίο εξετάζει με υπευθυνότητα το θέμα του έρωτα.

Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτης Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος

Σχήμα βιβλίου: 12 Χ 16,5 σελίδες 24
Τιμή 1 ευρώ
Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52 , 262 21 Πάτρα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ


ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΝ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει ολόκληρες τις ιερές ακολουθίες:
Των Μεγάλων Ωρών, Πρώτη, Τρίτη, Έκτη, Ενάτη.
Τυπικά.
Μ. Εσπερινός μετά Θείας Λειτουργίας.
Μ. Εσπερινός άνευ Θείας Λειτουργίας
Λιτή
Ακολουθία του Όρθρου
Εις την Θεία Λειτουργία

Σχήμα βιβλίου 9 Χ 12 σελίδες 226
Για παραγγελία:΄
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 Πάτρα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ


ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
Σχήμα βιβλίου 9 Χ 12 σελίδες

Για παραγγελία:΄
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 Πάτρα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ


ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑΣ

Περιέχει:
Μέγα Εσπερινό Σαββάτου εσπέρας.
Όρθρος Κυριακής πρωί.
Τα της Θείας Λειτουργίας.
Κυριακή της Πεντηκοστής Εσπερινός Γονυκλισίας.

Σχήμα βιβλίου: 10 Χ 14 σελίδες 160


Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 Πάτρα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

ΕΟΡΤΙΕΣ ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

ΕΟΡΤΙΕΣ ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ


Τα κείμενα του βιβλίου πρωτοδημοσιεύτηκαν στο περιοδικό του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πατρών “Περιοδική Ενοριακή Έκδοση Ποιμαντικής Ευθύνης”. Αναφέρονται κυρίως στις τρεις μεγάλες Δεσποτικές εορτές (Χριστούγεννα – Πάσχα – Πεντηκοστή) και αποτελούν όντως προσπάθεια ανιχνεύσεως της ουσίας αυτών των εορτών.

Το τελευταίο κείμενο αφορά το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Συγγραφέας: Πρεσβύτερος Παναγιώτης Ρόδης, Θεολόγος
Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα

Σχήμα βιβλίου: 12 Χ 19 σελίδες 96

Για παραγγελία:
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα
263 34 ΠΑΤΡΑΙ
τηλ: 2610328691

ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΟΡΑΤΟ ΠΟΛΕΜΟ

ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΟΡΑΤΟ ΠΟΛΕΜΟ

Η ζωή μας στη γη είναι ένας αγώνας.

Η επιβίωσή μας, η καλλιέργεια των σωματικών, ψυχικών και νοητικών ικανοτήτων, η δημιουργία επιστήμης και πολιτισμού απαιτούν ισόβιο, σκληρό και αδιάκοπο αγώνα. Ιδιαίτερα η διαμόρφωση μιας χριστιανικής προσωπικότητας, προσαρμοσμένης στη διδασκαλία του Ευαγγελίου και στο παράδειγμα της ζωής του Χριστού μας, προϋποθέτει εξ ίσου συνεχή και έντονο πνευματικό αγώνα. Η υπέρβαση των ανθρωπίνων ατελειών, η άνοδος σε ανώτερες πνευματικές βαθμίδες, η ακτινοβολία της αρετής, είναι καρπός μακρόχρονης και συστηματικής αγωνιστικής προσπάθειας του χριστιανού.

Στην προσπάθεια αυτή είναι αφιερωμένες οι σελίδες του βιβλίου αυτού.

Το καταστάλαγμα της αγωνιστικής του ζωής και εμπειρίας, το αποτύπωσε στο βιβλίο αυτό ο π. Χριστόδουλος Φάσσος, το έγραψε τις τελευταίες μέρες της ζωής του, διασκεδάζοντας τις αϋπνίες και τους πόνους από την αρρώστεια που τον κατέτρωγε.


Συγγραφέας: + Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Φάσσος
Ιεροκήρυξ Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών

Σχήμα βιβλίου 12 Χ 20 σελίδες 104

Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52 , 262 21 Πάτρα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr


ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣΦΩΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣΤΟ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
" Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ "


Η Αγία Γραφή –η Βίβλος- είναι το ασύγκριτο, το μοναδικό και αιώνιο βιβλίο.Δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο, είναι μια ολόκληρη βιβλιοθήκη, η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της σοφίας, το μέγιστο απόκτημα της ανθρωπότητας.Ο Αβραάμ Λίνκολ είπε: “ Η Αγία Γραφή είναι το καλύτερο δώρο που εδώρησε ποτέ ο Θεός στον άνθρωπο ”.


Μέσα στις σελίδες της διδάσκεται το θείο θέλημα, συμπλέκεται το συναίσθημα με τη λογική, η καρδιά με το νου, η τέχνη με τη ζωή. Με οδηγό τη διδασκαλία της διαγράφεται η ασφαλείς πορεία του ανθρώπου προς την αιωνιότητα.

Στην Αγία Γραφή είναι αφιερωμένες οι σελίδες του βιβλίου αυτού και αποτελούν μια μικρή προσπάθεια για να εκτιμήσουμε τη μεγάλη αξία και τη σημασία για τη ζωή μας.


Συγγραφέας: + Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Φάσσος
Ιεροκήρυξ Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών

Σχήμα βιβλίου 12 Χ 20 σελίδες 89

Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52 , 262 21 Πάτρα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΧΙΛΙΑΣΜΟΥ


Η παρούσα, μικρή μελέτη, ασχολείται με μερικά προσωπεία που φοράει η “Σκοπιά” σ’ όλη τη διάρκεια της ιστορικής της παρουσίας, με σκοπό να προβληματίσει για το αντι-κοινωνικό και αντι-ανθρώπινο ρόλο των “μαρτύρων του Ιεχωβά.

Συγγραφέας: Πρεσβύτερος Παναγιώτης Ρόδης, Θεολόγος
Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα


Σχήμα βιβλίου: 12 Χ 20 σελίδες 48

Τιμή 3 ευρώ

Για παραγγελία:
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα
263 34 ΠΑΤΡΑΙ

τηλ: 2610328691


ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:
http://www.i-m-patron.gr/biblioparousiash/xiliasmos.html

ΠΡΟΣ ΣΕ ΗΡΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΜΟΥ
ΠΡΟΣ ΣΕ ΗΡΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΜΟΥΗ έκδοση των Βιβλικών Προσευχών, που περιλαμβάνονται στο βιβλίο αυτό, αποβλέπει σε δύο σκοπούς:
ΖΗΤΕΙ ΠΡΩΤΑ να ανασύρη στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος μας το θέμα της προσευχής και να μας υπενθυμίση την τεράστια δύναμί της, που δυστυχώς κρατούμε ανεκμετάλλευτη.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ στον οποίο αποβλέπει η συλλογή αυτή των Βιβλικών Προσευχών , είναι να κινήση τη διάθεσή μας και το ενδιαφέρον μας για τη μελέτη της Αγίας Γραφής .Συγγραφέας: + Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Φάσσος

Ιερόκήρυξ Ιεράς Μητροπόλεως ΠατρώνΣχήμα βιβλίου: 14 Χ 20 σελίδες 400
Το βιβλίο έχει εξαντληθεί

ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΥΛΟΓΗΣΩ ΣΕΤο μικρό αυτό εγκόλπιο


Περιέχει ξεχωριστά για κάθε ημέρα της εβδομάδος τροπάρια που ψάλλονται στις καθημερινές ακολουθίες. Υπάρχουν για κάθε ημέρα οκτώ τροπάρια (ένα από κάθε ήχο της Βυζαντινής μουσικής) σχετικά με το πρόσωπο ή το γεγονός που τιμάται αυτή την ημέρα.

Από το πλήθος των τροπαρίων της Παρακλητικής επροτιμήθηκαν για το εγκόλπιο τα απλούστερα στις έννοιες και τα συντομώτερα.

Προς χάριν των ευλογημένων χριστιανών, που επιθυμούν να προσεύχωνται με ύμνους και τροπάρια της Εκκλησίας, συνετάγη αυτό το Εγκόλπιο, για να το χρησιμοποιούν στην καθημερινή προσευχή τους.

Συγγραφέας: + Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Ι. Φάσσος
Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών


Μέγεθος βιβλίου: 10 Χ 13,5 σελίδες 64
Τιμή 2 ευρώ

Για παραγγελία: Εκδόσεις "Ταώς"
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ
Τηλ: 2610 621504
.