Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ


Γεωργίου Κ. Γάκη
Θεολόγου – Φιλολόγου

Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ

Ο ξεχασμένος άνθρωπος της προσφοράς
στην πατραϊκή κοινωνία

"Η παρουσία του π. Ιακώβου, ως αγγέλου φωτεινού ενώπιον του Φρικτού Θυσιαστηρίου, ενέπνευσε τους ανθρώπους, οι οποίοι τον ενεπιστεύθησαν και τον βοήθησαν. Ώστε να επιτελέση ένα πρωτότυπο και αξιοθαύμαστο έργο. Τα ιδρύματα, τα οποία συνέστησε, μαρτυρούν τον θερμουργό ζήλο και την κατάθεση όλων των δυνάμεών του, κυριολεκτικώς της ψυχής του, υπέρ του πάσχοντος συνανθρώπου μας."
Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

"Θά ἤμουν εὐτυχής ἄν ἀπό τήν ἐν Χριστῷ συνάντηση μέ τόν π. Ἰάκωβο στό μικρό αὐτό πόνημα, ἀναφωνήσουμε ἕνα «Δόξα Σοι ὁ Θεός», κυρίως ὅμως ἄν ὅλοι ἐμεῖς πού θά μελετήσουμε τή ζωή τοῦ π. Ἰακώβου, προβληματισθοῦμε, ἀναλογισθοῦμε τί μποροῦμε νά κάνουμε αν σπάσουμε τό κάστρο τῆς ἀτομοκρατίας μας, αν ἀφήσουμε πίσω μας τή νοοτροπία «δέν γίνεται τίποτε» καί πεισθοῦμε ὅτι καί σήμερα καί πάντοτε ὁ αληθινός μας Οὐράνιος Πατέρας θαυματουργεῖ. Αὐτό ἀπέδειξεν ὁ π. Ἰάκωβος: Ὅτι ὅ,τι δέν μπόρεσαν δυνατοί καί ἐπίσημοι φορεῖς, τό πραγμάτωσε ἡ γεμάτη ἀπό ἀγάπη καρδιά του. Μακάρι καί μεῖς «ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν καί τήν ἀναστροφήν τοῦ ἀνδρός, νά μιμηθοῦμε τήν πίστιν του διά τῆς ἐμπράκτου ἀγάπης ἐνεργουμένην», ὅπως γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος."  
Γεώργιος Κ. Γάκης 

Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr