ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΟΜΙΛΙΩΝ ΜΙΚΡΗ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΟΜΙΛΙΩΝ
ΜΙΚΡΗ  ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ 

Εισαγωγικά - Νεοελληνική  Απόδοση
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

Εκδόσεις «Ταώς»
«Στην ελπίδα και ευχή κάποιες λυτρωτικές σταγόνες των μεστών, συναρπαστικών, ενίοτε και ριζοσπαστικών αυτών ομιλιών του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας να προσφέρουν γαλήνη, ελπίδα, και προοπτική ζωής Χριστού σε ψυχές που θα συμβεί να ιχνηλατήσουν στις σελίδες του»

Σχήμα: 6.5 Χ 24  
Σελίδες:  312
ISBN:  978-618-80251-3-4
Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr


Π ρ ό λ ο γ ο ς

      Μετά τις δυο εργασίες αναφοράς στη θανατερή δοκιμασία του από τους κορυφαίους Πατέρες και Οικουμενικούς Διδασκάλους της Εκκλησίας Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου, από ανόσιες εκκλησιαστικές επιβουλές, συντονισμένες με άνομες πολιτειακές στοχεύσεις-στα βιβλία, «Μεγαλυνάρια στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο», αυτοκρατορικά και άλλα, 2007, και, «Γράμματα από την Εξορία», 2009-ο Θεός ευλογεί να προχωρήσουμε στην ανά χείρας τρίτη, με τον τίτλο, Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου, «Ομιλιών Μικρή Φιλοκαλία».
      Σ’ αυτήν περιλαμβάνουμε είκοσι εννιά(29) ομιλίες του Αγίου σε ελεύθερη νεοελληνική απόδοση, ενταγμένες σε τέσσερις ενότητες: Ομιλίες. α. Με Αναφορά στα Ευαγγέλια. β. Με Αναφορά στις Επιστολές του Απ. Παύλου. γ. Τις Επτά Εγκωμιαστικές Ομιλίες στον Απ. Παύλο. και δ. Ομιλίες με αναφορά σε θέματα Εκκλησιαστικής ζωής.

       Προηγείται ως εισαγωγική κατάθεση για τη ζωή και το έργο του, αδελφική και υπερβατική των ανωτέρω ατυχών, το υπέροχο θεολογικό Εγκώμιο, «Ταύτα μοι προς σε τα ψελλίσματα πάγχρυσε Ιωάννη»,γραμμένο τρεις αιώνες αργότερα από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, επίσης Μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας, συστηματικό δογματικό θεολόγο, λαμπρό Υμνογράφο και Μελωδό. Το οποίο και λειτουργεί αυθεντικά ως βασική χριστιανική σύσταση και οδηγία αντιμετώπισης των θλιβερών ενδοεκκλησιαστικών κατατρεγμών του. Ευρύτερα, κατατρεγμών εις βάρος όντως Αγίων, από «αδελφούς» κληρικούς, «ευτελείς, και αφ’ εαυτών μη δυναμένων φαίνεσθαι, αλλ’ εκ του ψέγειν τους εαυτών κρείττονας δείκνυσθαι βούλονται»-Σωκράτη Σχολαστικού Εκκλ. Ιστορία 6,13..

      Από την πλευρά μου η εργασία αυτή κατατίθεται ταπεινά ως ευλαβής θαυμασμός στον Μεγάλο Άγιο της έμπρακτης Αγάπης, συνακόλουθη τιμή, και τώρα πλέον πιο πολύ, ως θερμή ικεσία μεσιτείας του στο Χριστό, «για χριστιανικά τέλη ζωής, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά και καλή απολογία στο φοβερό βήμα του». Και βέβαια, με την ελπίδα και ευχή, κάποιες λυτρωτικές σταγόνες των μεστών, συναρπαστικών, ενίοτε και ριζοσπαστικών αυτών ομιλιών του να προσφέρουν γαλήνη, ελπίδα, και προοπτική ζωής Χριστού σε ψυχές που θα συμβεί να ιχνηλατήσουν στις σελίδες της.

     Τέλος ως προς τη δημοσίευση αυτής της «Μικρής Φιλοκαλίας», οι ευχαριστίες μου είναι θερμές, θερμότατες στις Εκδόσεις «Ταώς», και προσωπικά στον κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο, ο οποίος μετά την ιδιαίτερα επιμελημένη φιλοξενία και ανάρτηση γραπτών μου στο όχι τυχαίο Ιστολόγιό του «Αναστάσιος», μακραίνει την αγάπη του στην αγάπη μου περιλαμβάνοντας  αυτήν την εργασία μου στη δημιουργική εκδοτική του προσπάθεια.

Αθανάσιος Κοτταδάκη