ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΟΡΑΤΟ ΠΟΛΕΜΟ

ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΟΡΑΤΟ ΠΟΛΕΜΟ

Η ζωή μας στη γη είναι ένας αγώνας.

Η επιβίωσή μας, η καλλιέργεια των σωματικών, ψυχικών και νοητικών ικανοτήτων, η δημιουργία επιστήμης και πολιτισμού απαιτούν ισόβιο, σκληρό και αδιάκοπο αγώνα. Ιδιαίτερα η διαμόρφωση μιας χριστιανικής προσωπικότητας, προσαρμοσμένης στη διδασκαλία του Ευαγγελίου και στο παράδειγμα της ζωής του Χριστού μας, προϋποθέτει εξ ίσου συνεχή και έντονο πνευματικό αγώνα. Η υπέρβαση των ανθρωπίνων ατελειών, η άνοδος σε ανώτερες πνευματικές βαθμίδες, η ακτινοβολία της αρετής, είναι καρπός μακρόχρονης και συστηματικής αγωνιστικής προσπάθειας του χριστιανού.

Στην προσπάθεια αυτή είναι αφιερωμένες οι σελίδες του βιβλίου αυτού.

Το καταστάλαγμα της αγωνιστικής του ζωής και εμπειρίας, το αποτύπωσε στο βιβλίο αυτό ο π. Χριστόδουλος Φάσσος, το έγραψε τις τελευταίες μέρες της ζωής του, διασκεδάζοντας τις αϋπνίες και τους πόνους από την αρρώστεια που τον κατέτρωγε.


Συγγραφέας: + Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Φάσσος
Ιεροκήρυξ Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών

Σχήμα βιβλίου 12 Χ 20 σελίδες 104

Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52 , 262 21 Πάτρα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr